"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Dlaczego warto się uczyć w ZSEL

Znajdziesz tutaj kilka atutów naszej szkoły

Ranking Perspektyw

Najlepsze technikum w województwie lubelskim, 5 technikum w kraju

Nauczyciele z pasją

W naszej szkole uczą nauczyciele z pasją, którzy przekazując wiedzę inspirują młodzież do rozwijania uzdolnień i zainteresowań.

Zajęcia pozalekcyjne

Koło Aktorskie,
Koło Elektroniczne,
Koło Robotyka,
Koło Strzeleckie,
Koło Teleinformatyczne,
Koło Motoman, i wiele innych

E-learnig

Realizacja wybranych zajęć na platformie e-learningowej podnosi jakość kształcenia oraz dostosowana jest do indywidualnego tempa pracy uczniów.

Projekty Unijne

Realizacja projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, obejmującego:
- dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i uzdolnienia uczniów;
- szkolenia umożliwiające uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych;
- wakacyjne programy stażowe dla uczniów;
- doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesny sprzęt

Olimpiady

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w wielu olimpiadach przedmiotowych:
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
- Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA,
- Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
- Elektronika by żyło sie łatwiej,
- E(x)plory,
a także są stypendystami:
- Lubelskiej Kuźni Talentów


Film promocyjny naszej szkoły

Zobacz …
    … Przyjdź i sprawdź …
       …. Podejmij decyzję
             ZAPRASZAMY!

Zapraszamy na dzień otwarty 28 kwietnia