<

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Składanie deklaracji udziału w testach sprawnościowych
24 kwiecień 2019

Klasa Pływacka

Uczniowie rozpoczynają dzień treningiem na basenie olimpijskim na al. Zygmuntowskich. Po zakończonych lekcjach odbywa się kolejny trenig. Szkoła zapewnia dowóz na obiekty basenowe. Tygodniowy czas treningów to 30 godzin lekcynych pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Uczniowie mają możliwość skorzystania z posiłków wykupionych w internacie ZSEL.

Planowane klasy

1LP

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, 1)matematyka, fizyka, chemia Geografia lub 2) Biologia, fizyka, geografia, chemia*
Nauczane języki obce: język angielski język niemiecki
Przedmioty punktowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia Deklaracja udziału w testach sprawnościowych klasa pływacka

Zasady rekrutacji do klasy pływackiej po szkole gimnazjalnej

Klasa Lekkoatletyczno szybowcowa

Uczniowie korzystają z wyremontowanych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych (oddane do użytku w 2014 roku). Treningi to 16 godzin lekcyjnych pod okiem wykwalifikowanych trenerów lekkoatletycznych.

Program nauczania w tej klasie jest poszerzony o teorię i praktykę lotniczą, opartą na szkoleniu szybowcowym. Szybownictwo, z uwagi na swoją specyfikę, gwarantuje najniższe koszty szkolenia lotniczego, a zarazem jest bezpieczne, ucząc czystości pilotażu i właściwej oceny możliwości aerodynamicznych statku powietrznego w odniesieniu do otaczających warunków atmosferycznych. Szkolenie na szybowcach najlepiej i najskuteczniej przygotowuje pilotów do kariery pilota.

Planowane klasy

1LS

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, 1)matematyka, fizyka, chemia Geografia lub 2) Biologia, fizyka, geografia, chemia*
Nauczane języki obce: język angielski język niemiecki
Przedmioty punktowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia Deklaracja udziału w testach sprawnościowych klasa lekkoatletyczna

Zasady rekrutacji do klasy lekkoatletycznej

Deklaracja udziału w testach sprawnościowych klasa szybowcowa

Zasady rekrutacji do klasy szybowcowej

Dodatkowy termin testu sprawności fizycznej do klasy lekkoatletycznej odbędzie się dnia 16.05.2019r. o godz. 16:00 na hali lekkoatletycznej przy ZSEL w Lublinie, ul. Wojciechowska 38.

Ważne Daty

Składanie deklaracji udziału w testach sprawonościowych 24 kwiecień 2019

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Dlaczego warto się uczyć w ZSEL

Znajdziesz tutaj kilka atutów naszej szkoły

Ranking Perspektyw

Najlepsze technikum w województwie lubelskim, 5 technikum w kraju

Nauczyciele z pasją

W naszej szkole pracują nauczyciele z pasją.

Zajęcia pozalekcyjne

Koło Robotyka,
Koło Strzeleckie,
Koło Teleinformatyczne,
Koło Motoman, i wiele innych

E-learnig

Nasza szkoła wychodząć na przeciw coraz wyższym wymaganiom prowadzi także zajęcia na platformie e-learningowej

Projekty Unijne

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie rozpoczął realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W naszej szkole projekt obejmuje swoim wsparciem uczniów kształcących się w zawodach: technik elektronik i technik teleinformatyk. A od roku szkolnego 2019/2020 także technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

Olimpiady

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w wielu olimpiadach przedmiotowych:
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
- Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA,
- Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
- Elektronika by żyło sie łatwiej,
- E(x)plory,
a także są stypendystami:
- Lubelskiej Kuźni Talentów


Film promocyjny naszej wspaniałej szkoły

obejrzyj, a nastepnie przyjdź, sprawdź i podejmij decyzję.
ZAPRASZAMY!

Zapraszamy na dzień otwarty 21 marca oraz na targi edukacyjne w dniach 14-15 marca stoisko nr 59

Pobierz ulotkę informacyjną